Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Οι επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για Πρακτική Άσκηση, χρειάζεται να εγγραφούν στο παραπάνω Πληροφοριακό Σύστημα και να κάνουν ηλεκτρονική δημοσίευση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης που προσφέρουν.

Welcome

DASTA Programme is one of three Actions in the Operational Programme "Education and Constant Learning 2007 - 2013", currently running at the Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology. DASTA is funded by the European Union and the Greek state.

DASTA Programme aims to develop Career Offices, expand the establishment of Student Training and promote juvenile Innovation and Enterpreneurship. It also focuses on maximizing collaboration and co-ordination among Greek Higher Educational Institutes, as well as reinforcing their connections with the labor market and relevant organizations.

Objectives of DASTA include mainly the following:

  • Information of registered and non-registered users via the current web portal.
  • Development of an Integrated Information System which will manipulate the interaction among students and businesses, in accordance with the services of Careers Office, Student Training Office and Innovation and Enterpreneurship Office.
  • Central co-ordination of the activities of Careers Office, Student Training Office and Innovation and Enterpreneurship Office of Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology.

Since 23/10/2012 DASTA implements and maintains the quality assurance protocol ISO 9001:2008.

 
  
ΕλληνικάEnglish

DASTA newsletter

By registering to our newsletter you automatically receive important notifications about EMaTh.Tech DASTA news and events.

Terms and Conditions

DASTA on Facebook

Online guests

We have 1 guest online

Jooble job search


Copyright © 2014 Kavala Institute of Technology