ΕΝΑΡΞΗ ΔΔΠΜΣ ΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΑΝΡΩΠ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Επίσημη Έναρξη του ΔΔΠΜΣ

Επίσημη έναρξη του νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»

 

http://mandisastermsc.teiemt.gr/…/multi…/video/opening-video

 
  
ΕλληνικάEnglish

DASTA newsletter

By registering to our newsletter you automatically receive important notifications about EMaTh.Tech DASTA news and events.

Terms and Conditions

DASTA on Facebook

Ομάδα Εθελοντισμού ΤΕΙ ΑΜΘ Theseus Club

Theseus Club on Facebook

Online guests

We have 24 guests online

Jooble job search


Copyright © 2021 Kavala Institute of Technology