Εκδήλωση ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων - Φορέων για την Πρακτική Άσκηση

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν Φοιτητές του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης των παρακάτω Τμημάτων (Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Πληροφοριών, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Νοσηλευτικής, Δασοπονίας) στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης», παρακαλούμε όπως εγγραφούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Μετά την εγγραφή στο σύστημα και την εισαγωγή των στοιχείων της επιχείρησης, η επιχείρηση μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για θέσεις Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης με την επιλογή «Δημοσίευση Θέσης Πρακτικής Άσκησης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης αναλαμβάνει την ασφάλιση, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και μέρος της αμοιβής των Φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης:

Ελένη Κουλουρά: ekouloura@teikav.edu.gr, τηλ.: 2510462151.

Τα στοιχεία τα οποία θα υποβάλλετε στo Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σϋστημα είναι αυστηρώς εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης μονο για τους σκοπούς του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.

Η υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ισχύει έως τις 16/9/2013.

Για οποιαδήποτε θέμα τεχνικής υποστήριξης σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα στείλτε e-mail στο kostas@stergidis.com.

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση (pdf-GR).

 
  
ΕλληνικάEnglish

DASTA newsletter

By registering to our newsletter you automatically receive important notifications about EMaTh.Tech DASTA news and events.

Terms and Conditions

DASTA on Facebook

Ομάδα Εθελοντισμού ΤΕΙ ΑΜΘ Theseus Club

Theseus Club on Facebook

Online guests

We have 6 guests online

Jooble job search


Copyright © 2020 Kavala Institute of Technology